Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF | Versie 1 februari 2015

1. Offerte, aanbod en aanvaarding

Onze producten worden aangeboden zoals beschreven op de website. Bij bestelling en betaling accepteert u ook deze Algemene Voorwaarden.

2. Uitvoering en kwaliteit.

 • Hardware:
  CloudDiskSpace.nl zal zijn uiterste best doen om de up-time van de servers zo hoog mogelijk te houden. Wij streven naar 99,9% of hoger. Eventuele te voorziene down time in verband met noodzakelijk onderhoud zal aangekondigd worden in het Klanten Portaal.
 • Software:
  Bij abonnementen met door CloudDiskSpace.nl geleverde software installaties draagt CloudDiskSpace.nl zorg om deze software up-to-date te houden. Nieuwere versies zullen zo snel mogelijk worden geïnstalleerd. Vooraf gaand aan de update zal er een aankondiging in het Klanten Portaal geplaatst worden.

3. Wijziging diensten.

 • Door de Klant:
  De klant kan op ieder moment zijn bestaande abonnement uitbreiden of verkleinen. Verschil in kosten zal achteraf verrekend worden
 • Door CloudDiskSpace.nl:
  Als CloudDiskSpace.nl de pakketsamenstelling wijzigt dan zal een klant altijd zijn abonnementsperiode af kunnen maken onder de oude voorwaarden. Wijzigingen in pakketsamenstellingen zullen door CloudDiskSpace.nl ruim van te voren worden aangekondigd.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden.

 • Particulieren.
  • Voor de prijzen verwijzen wij u naar de website http://www.clouddiskspace.nl.
  • Onze facturen worden per e-mail verstuurd naar het adres dat door de Klant is opgegeven bij het aangaan van het abonnement. Het is een taak van de Klant om te zorgen dat CloudDiskSpace.nl op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen in dit e-mailadres. Via het Klanten Portaal bieden wij onze Klanten de gelegenheid om hun gegevens actueel te houden.
  • Een abonnement wordt een jaar vooruit gefactureerd. Na het eerste jaar krijgt u automatisch een nieuwe factuur toegestuurd voor het volgende jaar. U kunt dan echter op ieder gewenst moment opzeggen, zonder opzegtermijn.
  • U kunt het abonnement beëindigen via het Klanten Portaal. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt terug gestort op een door u op te geven rekeningnummer.
  • Als de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald wordt een herinnering gestuurd (per e-mail). Als ook dan de factuur niet betaald wordt binnen de herinneringstermijn, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met € 5,- herinneringskosten, en wordt door CloudDiskSpace.nl een tweede, schriftelijke, herinnering gestuurd. Blijft betaling uit, dan zal CloudDiskSpace.nl het betreffende account blokkeren totdat betaling volgt.
 • Bedrijven.
  • Voor de prijzen verwijzen wij u naar de website http://www.clouddiskspace.nl.
  • Onze facturen worden per e-mail verstuurd naar het adres dat door de Klant is opgegeven bij het aangaan van het abonnement. Het is een taak van de Klant om te zorgen dat CloudDiskSpace.nl op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen in dit e-mailadres. Via het Klanten Portaal bieden wij onze Klanten de gelegenheid om hun gegevens actueel te houden.
  • Een abonnement heeft een looptijd van een jaar en wordt vooruit gefactureerd. Een maand voor het verlopen van de abonnementsperiode krijgt u een herinneringse-mail met de vraag of u het abonnement wilt voortzetten. Bij een positief of geen antwoord wordt abonnement voortgezet en krijgt u een factuur voor het volgende jaar per e-mail toegestuurd.
  • U kunt het abonnement beëindigen via het Klanten Portaal.
  • Als de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald wordt een herinnering gestuurd (per e-mail). Als ook dan de factuur niet betaald wordt binnen de herinneringstermijn, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met € 5,- herinneringskosten, en wordt door CloudDiskSpace.nl een tweede, schriftelijke, herinnering gestuurd. Blijft betaling uit, dan zal CloudDiskSpace.nl het betreffende account blokkeren totdat betaling volgt.

5. Gebruikte opslagruimte en dataverkeer.

 • Er gelden harde grenzen, de hoeveelheid schijfruimte die bij uw abonnement hoort kan niet worden overschreden. De hoeveelheid dataverkeer is vrij en ongelimiteerd.

6. Geheimhouding.

 • Wij hebben uitsluitend toegang tot de data van de klanten voor zover dat nodig is voor onderhoud. Wij kunnen en mogen bestanden verplaatsen (eventueel naar een andere server) als dat voor de uitvoering van onze dienstverlening nodig is. Wij mogen bestanden niet inzien. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele encryptie van de geplaatste bestanden.

7. Regels over gehoste inhoud.

 • Als wij klachten ontvangen over een of meer bestanden die op een van onze servers zijn opgeslagen dan hanteren wij een procedure die is vastgelegd in onze Notice en Takedown procedure.

8. Wijzigingen voorwaarden.

 • Als wij deze Algemene Voorwaarden wijzigen dan krijgt u daarvan bericht. Als u het niet eens bent met de wijzigingen dan kunt u uw abonnement beëindigen. Als wij de prijzen wijzigen dan krijgt u hiervan bericht. De nieuwe prijzen worden van kracht na afloop van de lopende abonnementsperiode (1 jaar). Als u het niet eens bent met de prijswijziging dan kunt u uw abonnement beëindigen.